कानडा राजा पंढरीचा – Kanada Raja Pandharicha Lyrics

कानडा राजा पंढरीचा

कानडा राजा पंढरीचा

वेदांनाही नाही कळला अंतपार याचा

निराकार तो निर्गुण ईश्वर

कसा प्रकटला असा विटेवर

उभय ठेविले हात कटिवर, पुतळा चैतन्याचा

परब्रह्म हे भक्तांसाठी

मुके ठाकले भीमेकाठी

उभा राहिला भाव सावयव, जणू की पुंडलिकाचा

हा नाम्याची खीर चाखतो

चोखोबांची गुरे राखतो

पुरंदराचा हा परमात्मा, वाली दामाजीचा

Sudhir Phadke Kanada Raja Pandharicha Lyrics